انتخاب مبل مناسب یک جزء حیاتی در سیستم آموزشی است

فرصت ها تغییر می کنند و بسیاری متن تشکر از همسر از مناطق در سراسر کشور از فرصت ها برای تجدید نظر در محیط های آکادمیک سنتی خود استفاده می کنند.

آنها به عواملی مانند محتوای برنامه درسی در حال تکامل، دسترسی گسترده به فناوری های جدید و حرکتی برای تطبیق با انواع سبک های یادگیری دانش آموزان از طریق تلاش های یادگیری شخصی پاسخ می دهند.

به علاوه بسیاری از مدارس لباس چرم بچه گانه ساخته شده در دهه های 1950 و 1960 به پایان چرخه عمر خود می رسند و به مناطق فرصتی را برای زدن دکمه تازه سازی در محیط های قدیمی خود می دهند.

یک منطقه خاص، منطقه مدرسه جردن در مینه سوتا، با سناریوی مشابهی روبرو بود. سرپرست مت هلگرسون تشخیص داد که مدرسه راهنمایی جردن که در سال 1964 ساخته شد و در سال 1969 اضافه شد، نیاز به توجه داشت.

مبل

با این حال، او می خواست مبل استیل ملایر بیشتر از اضافه کردن کلاس های درس و جایگزینی سیستم های مکانیکی انجام دهد. او می خواست اکوسیستم آموزشی کل مدرسه را بهبود بخشد و از این طراحی مجدد به عنوان راهی برای تازه کردن ارائه آموزشی در منطقه استفاده کند.

هلگرسون می‌دانست که این تعهد فراتر از طراحی فضایی ساده است. انتخاب مبلمان مناسب به یک جزء حیاتی در فرآیند طراحی نوسازی تبدیل شد.

هلگرسون گفت: «من تحقیقات زیادی در مورد برنامه‌های مدرسه راهنمایی انجام داده‌ام و معتقدم کلید این است که به دانش‌آموزان آزادی بدهم تا متفکران خلاق‌تر باشند.

معلمان ما تشویق می‌شوند تا گنجشک تجربه کنند، چیزهای جدید را امتحان کنند، فرصت‌هایی را برای همکاری و کشف بین‌رشته‌ای کشف کنند. تاکید بر همکاری است و مبلمان مناسب می تواند این نوع محیط را بهبود بخشد.

 • منابع:
  1. Furniture Style and Selection: A Learning Process for Everyone
 • تبلیغات: 
  1. کابل در برنامه آموزشی استفاده فراوانی می شود
  2. گسترش زمین های زیر کشت لیمو
  3. ترکیبات مفید و مضر موجود در زعفران
  4. خاصیت آنتی اکسیدانی انواع عسل