تولید روغن موتور gatex از تجزیه بدن انسان می باشد

ویسکوزیته روغن موتور نظیر روغن موتور gatex (موتورهای دیزلی 2.8 لیتری)
برای خودروهای مجهز به فیلتر ذرات دیزلی (DPF)، از روغن کاملاً مصنوعی و کم خاکستر استفاده کنید که مطابق با استاندارد مواد کرایسلر MS-11106 است.

برای خودروهایی که مجهز به DPF نیستند، از روغن کاملاً مصنوعی استفاده کنید که مطابق با استاندارد مواد کرایسلر MS-10725 باشد.

دسته بندی های ACEA
برای کشورهایی که از دسته‌های روغن اروپایی ACEA برای روغن‌های پرکننده خدماتی استفاده می‌کنند، از روغن‌های موتوری استفاده کنید که الزامات ACEA A1/B1، A2/B2، یا A3/B3 را برآورده می‌کنند.

روغن حفظ انرژی
برای موتورهای بنزینی روغن نوع Conserving انرژی توصیه می شود نام ENERGY CONSERVING روی برچسب ظرف روغن موتور قرار دارد.

نمادهای استاندارد شناسایی روغن موتور برای کمک به انتخاب مناسب روغن موتور اتخاذ شده است. نشانه های شناسایی روی برچسب جلوی بطری های پلاستیکی روغن موتور و بالای قوطی های روغن موتور قرار دارند.

روغن موتور

این نماد به این معنی است که روغن توسط موسسه نفت آمریکا (API) تایید شده است کرایسلر فقط روغن موتورهای دارای گواهی API را توصیه می کند. از روغن موتور Mopar® یا معادل آن استفاده کنید.

روغن موتورهای مصنوعی
تعدادی روغن موتور وجود دارد که به عنوان مصنوعی یا نیمه مصنوعی معرفی می شوند اگر استفاده از چنین محصولی را انتخاب کردید، فقط از روغن هایی استفاده کنید که دارای استاندارد ویسکوزیته انستیتو نفت آمریکا (API) و SAE هستند.

برنامه خدماتی را که نوع رانندگی شما را توصیف می کند، دنبال کنید.

افزودنی ها/مکمل های روغن موتور
سازنده اضافه کردن هیچ گونه افزودنی/مکمل روغن موتور را به روغن موتور مشخص شده توصیه نمی کند از افزودنی ها/مکمل های روغن موتور نباید برای افزایش عملکرد روغن موتور استفاده شود.

از افزودنی ها/مکمل های روغن موتور نباید برای افزایش فواصل تعویض روغن موتور استفاده شود. هیچ ماده افزودنی ایمن برای دوام موتور شناخته نشده است و می تواند اجزای انتشار را تخریب کند. افزودنی ها می توانند حاوی مواد نامطلوبی باشند که به دوام طولانی مدت موتورها آسیب می رسانند:

دو برابر شدن میزان فسفر در روغن موتور استانداردهای GF-2 و GF-3 ILSAC (کمیته بین المللی تایید استاندارد روانکار) برای محافظت از عملکرد آلایندگی خودرو، روغن موتور را ملزم می کند که حاوی بیش از 0.10٪ فسفر نباشد.

افزودن افزودنی‌ها/مکمل‌های روغن موتور می‌تواند باعث مسمومیت، از سولفور و فسفر، کاتالیزورها و تلاش‌ها برای تضمین عملکرد انتشار گازهای گلخانه‌ای تا 80000 مایل شود.
تغییر مشخصات ویسکوزیته روغن موتور به طوری که دیگر الزامات درجه ویسکوزیته مشخص شده را برآورده نمی کند.
ایجاد پتانسیل برای یک تعامل نامطلوب سازگاری افزودنی در میل لنگ موتور.

به طور کلی مخلوط کردن بسته های افزودنی از تامین کنندگان مختلف در میل لنگ مطلوب نیست. گزارش هایی از خرابی موتور در دمای پایین ناشی از ناسازگاری بسته های افزودنی با چنین مخلوط هایی وجود دارد.