رشد گلهای گلخانه ای با استفاده از ایزوگام شرق فویلدار

یکی از بهترین و با کیفیت ترین نوع ایزوگام را می توان ایزوگام شرق فویلدار می باشد

مواد افزودنی ضد آب بسیار زیادی در بازار سراسر جهان وجود دارد که می‌توان آنها را در هنگام اختلاط به بتن اضافه کرد تا مقاومت بیشتری در برابر مهاجرت آب به دست آورد.

 در طیف وسیعی از محصولات، ویژگی ها و تفاوت های مشترک زیادی وجود دارد. ترویج این سیستم ها از طریق صفحات این مجله و جاهای دیگر، اغلب با ادعاهای جذاب برای عملکرد، سهولت استفاده و “ضمانت های” پشتیبان همراه است.

اگرچه محصولات مختلف ممکن است ترکیب و یا نحوه عملکرد متفاوتی را ادعا کنند – دافع پوشش منافذ، مسدود کردن منافذ تشکیل کریستال، مسدود کردن منافذ ارگانیک تحت فشار – ارائه ادعاها، پشتیبان فنی، ضمانت‌ها در اکثر موارد مشترک است.

این مقاله به دنبال گردآوری موضوعات و ادعاهای کلیدی است و ارزیابی هایی از مواد ارائه می دهد و بحثی دقیق در مورد منافع و انتظارات را دعوت می کند.

این به معنای تأیید یا رد ادعاهای فردی در مورد محصولات خاص نیست. اگرچه به برخی از اسناد فنی بریتانیا اشاره شده است، اما مواد، ادعاها و مسائل مربوط به سراسر جهان است.

دو دیدگاه اصلی، که در زیر به دست می‌آیند، این است که بعید است استفاده از چنین افزودنی‌هایی به تنهایی توانایی بتن سازه‌ای را برای مقاومت در برابر عبور آب مایع بهبود بخشد و هرگونه بهبود ادعایی در مقاومت در برابر بخار آب نامشخص‌تر است.

در اینجا و بعداً در این مقاله، تمایز مهمی بین نفوذ آب از طریق “بتن سازه ای” و نفوذ آب از طریق سازه ای ساخته شده در بتن وجود دارد.

طیف وسیعی از محصولات وجود دارد که عموماً به عنوان افزودنی های ضد آب شناخته می شوند و به دنبال راه های مختلفی برای افزایش مقاومت ذاتی بتن در برابر آب و بخار آب هستند.

 از آنجایی که مکانیسم استفاده شده توسط هر محصول برای دستیابی به این اهداف کاملاً متنوع است، در این استاندارد بریتانیا نمی توان راهنمایی خاصی در مورد استفاده از آنها ارائه کرد.