شکنجه با سیم کابل آنتن کرمان در زندانهای نیوورک

ویژگی های خاص HSPMM و انواع سیم کابل آنتن کرمان ها مانند سرعت بالا، فرکانس بالا، چگالی تلفات بالا و تولید گرما جدی، تأثیر نامطلوب زیادی بر عملکرد موتور دارند.

در فرکانس بالا، تلفات مس در سیم پیچ ها به طور قابل توجهی افزایش می یابد، که ناشی از تأثیرات جریان گردابی، از جمله اثر پوستی و اثر مجاورت است، و راندمان موتور تحت تأثیر قرار می گیرد.

بنابراین، محاسبه و پیش‌بینی دقیق تلفات مس AC در سیم‌پیچ‌های استاتور در هنگام طراحی و آنالیز موتور ضروری است تا تلفات مس اضافی در فرکانس‌های بالا کاهش یافته و راندمان بهبود یابد.

به طور کلی، برای کاهش تلفات مس، لازم است که مقاومت AC (Rac) به مقاومت DC (Rdc) نزدیک شود، یعنی Rac/Rdc ≈ 1. بنابراین، قطر رسانا طوری تنظیم می شود که کوچکتر از آن باشد. عمق پوست در فرکانس عملیاتی.

با چرخاندن بین سیم‌ها، سیم لیتز می‌تواند برای کاهش تلفات مس AC در فرکانس‌های بالا استفاده شود.

برای کاهش تلفات بیش از حد توسط اثر پوستی و اثر مجاورت در سیم پیچ ها، راه حل هایی از سیم های لیتز درارائه شده است. اخیراً سیم‌های لیتز به تدریج در ماشین‌های پرسرعت مورد استفاده قرار گرفته‌اند .

یکی دیگر از گزینه‌ها، چرخاندن یا انتقال سیم‌پیچ در طول شکاف است که همچنین یک اقدام مؤثر برای کاهش تلفات مس AC است .

علاوه بر این، دما نیز تأثیر قابل توجهی بر HSPMM ها دارد و تغییر اجزای DC و AC تلفات مس در اثر دماهای مختلف ایجاد می شود. برخی از تجزیه و تحلیل ها و تحقیقات مرتبط در مورد وابستگی حرارتی سیم پیچ AC در مطالعات  ارائه شده است.

به طور خلاصه، برخی تحقیقات در مورد تلفات مس AC در HSPMM با سیم مسی گرد وجود دارد. با این حال، تحقیق در مورد اتلاف AC سیم مسی گرد در فرکانس بالا بیشتر بر روی فرکانس و قطر هادی متمرکز است.

تأثیر تأثیرات بیشتر بر اتلاف AC سیم مسی گرد هنوز نامشخص است، مانند تعداد هادی ها در هر شکاف، ارتفاع بریدگی شکاف استاتور، دمای عملیاتی و غیره. این تأثیرات برای طراحی HSPMM بسیار مهم هستند. .