قیمت انواع سس سویا

سس سویا چیست؟موارد مصرف آن چه مواردی هستند؟مزه غالب این سسها چه مزه ایست؟رنگ این سس ها به چه رنگی است؟آیا قیمت انواع آن با هم متفاوت است؟
سس سویا و سس کاکائو برای کیک سسی است تیره رنگ و شور که برای تهیه اکثر غذاهای آسیایی کاربرد دارد.این سس از دانه های سویا تشکیل میشود و برای مزه دار کردن انواع سوپ،کباب،مرغ،ماهی و سبزیجات استفاده میشود.همچنین از این سس برای تهیه سس های دیگر مانند سس فلفل گالری نیز استفاده میشود و میتوان گفت پایه برخی دیگر از سس ها نیز هست.