لوله پلی اتیلن گازی 90 که به مریخ انتقال پیدا کرد

لوله کشی گاز اساساً لوله کشی گاز طبیعی است که به طور گسترده در خانه های معمولی استفاده می شود.
سیستم لوله کشی گاز، گاز طبیعی را از منبع تغذیه به اجاق های خانگی یا سیستم های گرمایشی منتقل می کند.
سیستم لوله پلی اتیلن گازی 90 کامل گاز شامل خطوط انشعابی است که گاز طبیعی را بین لوازم خانگی در سراسر خانه و خطوط قطره توزیع می کند. عملکرد صحیح لوله کشی گاز برای ایمنی انسان و دارایی بسیار مهم است.
در این مقاله با سیستم های لوله کشی گاز، نحوه عملکرد، مواد مورد استفاده و انواع آن آشنا می شویم.
لوله پلی اتیلن گازی 90

لوله یا خطوطی که گاز طبیعی داخل خانه را تامین می کند به عنوان خط گازرسانی یا خط ساختمان شناخته می شود. خطوط تامین گاز را به خطوط انشعابی که به دستگاه‌های جداگانه اجرا می‌کنند، انتقال می‌دهند.

خطوط انشعاب به یک لوله کشویی عمودی به نام خط قطره ختم می شود که به دستگاه متصل می شود. سیستم لوله کشی گاز همچنین دارای پایه های چکه یا تله رسوب در محل اتصال دستگاه است.

اجرای سیستم های لوله کشی گاز

جریان گاز طبیعی از طریق سیستم های لوله کشی گاز به فشار داخلی داخل سیستم لوله کشی متکی است. به خوبی شناخته شده است که گاز از فشار بالاتر به پایین تر جریان می یابد.

پس از استخراج گاز طبیعی، از طریق یک سیستم لوله‌کشی طولانی مانند بزرگراه که به سیستم‌های توزیع ختم می‌شود، انتقال می‌یابد تا گاز را به یک خانه مشترک برساند.

خط توزیع به عنوان خط اصلی نیز شناخته می شود. گاز طبیعی از خط اصلی وارد خطوط خدماتی می شود. فراتر از این خطوط خدماتی، خطوط و تجهیزات گازرسانی متصل هستند.

یک تنظیم کننده فشار فشار گاز طبیعی وارد شده به هر خانه را کنترل می کند. فشار گاز کمی بالاتر از فشار هوای اتمسفر نگه داشته می شود به طوری که گاز از مشعل خارج شده و به گرمایش می رود تا آن را مشتعل کند.