کفش هوکا اولین نمونه کفش های تولید شده در جهان است

آدر تاپیک خود به نام تولید کفش و انتخاب کفش خوب، در مورد مراحلی که یک کفش در حین تولید طی می کند، کفش خوب و انتخاب کفش صحبت خواهیم کرد. 

پیشرفت سریع تکنولوژی کفش های صنایع دستی را مجبور به تولید با ماشین آلات کرده است. به این ترتیب، دوران آن صنعت گرانبها به پایان رسیده و دوره ارزانی مبتنی بر تولید سریع و تولید سریع توسط ماشین آلات آغاز شده است.

اکنون هزاران کفش هوکا تک در یک روز تولید می شود. هیچ کس اندازه پای ما را نمی گیرد. او نیازی به دانستن الگوی پای ما ندارد. اما یکی از جفت های تولید شده به نوعی همیشه به پای ما می آید.

هرچه ویژگی‌های نقطه‌ای و ارائه‌های بصری بیشتری به بخش مورد نظر در فصل مورد کار ارائه شود، موفقیت آسان‌تر و روان‌تر خواهد بود.

طرح ها توسط مدلیست ها جمع آوری می شود، روی آن ها کار می شود، فرآیندهای نهایی با بحث ها و دستکاری های کوچک انجام می شود و مجموعه ها شروع به شکل گیری می کنند.

کفش هوکا

مرحله ای است که در آن چرم و انواع چرم با دست یا ماشین بر حسب نوع کفش برش داده می شود. در این مرحله، استفاده از ماشین‌های اندازه‌گیری چرم و سیستم‌های اتوماسیون انبار، مرحله بسیار مهمی برای نرخ ضایعات، ضایعات و صرفه‌جویی برای شرکت‌ها است.

کیفیت و آسیب چرم یا ماده ای که قرار است برش داده شود به معیارهای زیادی بستگی دارد که به مهارت فرد برش و ابزارهای تکنولوژیکی که استفاده می کند بستگی دارد. رویه و آستر کفش از پوست حیوانات، پارچه یا چرم مصنوعی در این مرحله به درستی برش داده می شود.

قسمت رویه کفش غیر از زیره کفش است که از دوختن قسمت های شکل های مختلف به یکدیگر شکل می گیرد. همانطور که می توانید خودتان تولید کنید، می توانید آن را توسط شرکت های ثالث به عنوان پیمانکار فرعی نیز تولید کنید.

مرحله مونتاژ است، یعنی با ترکیب قسمت پایینی به نام «پایه» و قسمت رویی به نام «سایا» با دوخت، چسباندن، میخ زدن یا چسباندن چند تا از آنها به هم.

سوزاندن و تمیز کردن نخ هایی که در طول فرآیند تولید آسیب دیده یا اضافی دیده می شوند، مرحله ضروری است.

 فوسپت هایی که کفش را به راحتی ارتوپدی می رساند، پوشیده می شود و آخرین ضربه ها انجام می شود. در جعبه ها و بسته ها قرار داده می شود و برای ارسال به انبارها ارسال می شود.

مرحله بعدی فروش و ارسال است. برنامه های برنامه ریزی حمل و نقل باید برای حمل و نقل استفاده شود.