کودکی با لباس کار برق ربات خانگی درست کرد

لباس های ضد شعله KEPCO پس از تشخیص نیاز به لباس های مقاوم در برابر آتش برای کارگران برق در سال 1998، KEPCO لباس های مقاوم در برابر شعله ساخته شده از آرامید را در سال 1999 معرفی کرد.

در روزهای اولیه، لباس کار برق مقاوم در برابر شعله فقط روی ژاکت بالایی برای توزیع منابع برق استفاده می‌شد، اما از سال 2001، پارچه DuPont Nomex(R) DuPont، یک ماده آرامید مقاوم در برابر شعله، برای بالا و پایین (ژاکت و شلوار) استفاده شده است.

برای منابع برق توزیع، پرسنل انتقال نیرو و کارگران توزیع مسئول ابزار دقیق توسعه یافتند. در روزهای اولیه تهیه لباس های مقاوم در برابر آتش، به ویژه در تابستان گرم، با وجود عملکرد حفاظتی، مواردی وجود داشت.

کارگران به دلیل گرما و ناراحتی لباس کار نمی پوشیدند که کارایی پوشیدن آن به دلیل اثبات قدرت حفاظتی عملی آن با توجه به موارد صدمات جزئی به پوشنده و مرگ افراد غیر پوشنده.


علاوه بر این، از سال 2002، KEPCO به طور مستقیم آزمایش مانکن Thermo-man(R) را برای لباس های مقاوم در برابر شعله DuPont Nomex(R) در مقر DuPont در ایالات متحده مشاهده کرده است و خطر سوختگی ناشی از قوس الکتریکی و اهمیت پیشگیری را تشخیص داده است.

علاوه بر پوشیدن اجباری لباس های ضد اشتعال در KEPCO، تلاش های مستمری برای بهبود طراحی و تناسب لباس های ضد آتش با توسعه طرح ها و پارچه های جدید هر ساله انجام شد.

علاوه بر لباس های تابستانی و زمستانی، هر دو سال یکبار کاپشن های زمستانی تهیه می شد تا از حوادث ایمنی حتی در زمستان سرد جلوگیری شود.

به ویژه در 18 آگوست 2003، وظیفه پوشیدن لباس های مقاوم در برابر آتش به تازگی در قانون برای جلوگیری از سوختگی کارگران برقی ناشی از قوس الکتریکی ایجاد شده است.

علاوه بر این، از سال 2005، هنگام امضای قرارداد با شرکت های همکار، استانداردها برای داشتن لباس های مقاوم در برابر شعله برای بهبود سطح آگاهی ایمنی در شرکت های همکار و تقویت فعالیت های مدیریت ایمنی برای بهبود محیط کار منعکس شده است.